Mgr. Jana Ványová

riaditeľ školy

Kontakty

Riaditeľstvo                                                                                                                                                     Adresa Jilemnického 12/5, 018 51 Nová Dubnica

Telefón: 042/4433 002     mobil:0901 700 230

E-mail msjilnd@seznam.cz
Web
https://www.ms-jilemnickeho-nova-dubnica.webnode.sk/


Ekonomický úsek                                                                                                                                    Adresa Jilemnického 12/5, 018 51 Nová Dubnica Telefón: 042/4441 790

Školská jedáleň- vedúca  

vedúca: Bc. Jaroslava Jakubeková                                                                                                                    Adresa Jilemnického 12/5, 018 51 Nová Dubnica Telefón: 042/4434 669 (odhlasovanie zo stravy)

Školské zariadenie s právnou subjektivitou s elokovanými pracoviskami, spojené so školskými jedálňami                                                                                                                                                   Počet tried: 5


Elokované pracovisko Komenského sady 59/1                                                                               zástupkyňa: Janka Pružincová                                                                                                                         Počet tried: 3                                                                                                                                         Telefón: 042/44 32 379 ( aj odhlasovanie zo stravy)             E-mail mskomenskehondca@gmail.com   


Elokované pracovisko Kukučínova ul. 787/10                                                                              Zástupkyňa: Zuzana Szőnyiová                                                                                                              Počet tried: 4                                                                                                                                         Telefón 042/44 32 398 (aj odhlasovanie zo stravy)         E-mail:mskukucinovandca@gmail.com


Elokované pracovisko Janka Kráľa                                                                                               Zástupkyňa: Zuzana Szőnyiová                                                                                                                   Počet tried: 2                                                                                                                                           Telefón: 0907 151 114   E-mail: msjankakralandca@gmail.com                                                 

odhlasovanie zo stravy: 042/44 33 657


Skúsení pedagógovia

MŠ P. Jilemnického: 

trieda STONOŽKA:  Mgr. Tatiana BLIŽNÁKOVÁ, PaedDr. Katarína BLIŽNÁKOVÁ 

trieda MOTÝĽ:  Ľubica JAMBOROVÁ, Alena LINEKOVÁ

trieda LIENKA: Gabriela DEKANOVÁ, Dominika HRUBÍNOVÁ

trieda VČIELKA: Alena SAMULOVÁ, Viola VRANKOVÁ

trieda SLNIEČKO: Denisa TROKANOVÁ,  Miroslava FABOVÁ

MŠ  Kukučínova: 

trieda Lienka: Marika ÚRBÁNKOVÁ, Zuzana SZONYIOVÁ

trieda SLNIEČKO Mgr. Martina JEŽÍKOVÁ JANESOVÁ,              Mgr. Lenka TKADLECOVÁtrieda

 RYBKY: Zlatica PAVLOVA,  Janka ČEPELOVÁ

trieda MOTÝLIK:  Mgr. Mária SUCHÁ, Alenka SLIMÁKOVÁ

MŠ Janka Kráľa:

trieda ŠIKULKOVIA: Ľudmila KVASNICOVÁ, Emília HOMOLOVÁ

trieda MUDROŠKOVIA: Viera SCHMIDT HORILOVÁ, Viera JORDÁNOVÁ

MŠ Komenského

Trieda SLNIEČKA: Tatiana KALIŇÁKOVÁ, Marta HANUŠÍKOVÁ    

 Trieda LIENKY:Erika BAKAIOVÁ, Janka PRUŹINCOVÁ    

 Trieda SOVÍĆATÁ: Emília  ĎURIŠKOVÁ, Bc. Vlaedimíra HRICKOVÁ


Zamestnanci školského stravovania

MŠ P. Jilemnického: 

Anna CHRASTINOVÁ, Andrea KOLMANOVÁ, 

Renáta HIPČOVÁ

MŠ Kukučínova: 

Jana ĎURIŠKOVÁ, Renáta HRUBČÍNOVÁ, 

Iveta ZEMKOVÁ

MŠ Komenského:

Erika PAVLAČKOVÁ, Dominika MOJŽIŠOVÁ

Nepedagogickí zamestnanci

MŠ P. Jilemnického:

Ľudmila RAJČANOVÁ

Eva ŠEBEŇOVÁ

Štefan MARUŠINEC

Daniela RAPŠOVÁ

Anna ŠKROVÁNKOVÁ

Zuzana TRSŤANOVÁ

MŠ Kukučínova:

Anna GRANAČKOVÁ

Mária GABAJOVÁ

Lenka CHOVANCOVÁ

MŠ Komenského:

Miroslava BAKAIOVÁ

Blanka SOKOLÍKOVÁ

MŠ Janka Kráľa:

Jana MARUŠINCOVÁRýchly kontakt

Napíšte nám

Materská škola
P. Jilemnického 12/5 Nová Dubnica, 01851

msjilnd@seznam.cz 

Zavolajte nám

042/4433 002

0901 700 230