Materská škola,

- zabezpečuje v školskom roku 2020/2021 činnosť v štrnástich triedach, v troch objektoch školy. Zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu - "Spoznávame hrou", vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie.

- podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej. Rozvíja u detí schopnosti a zručnosti a utvára u detí predpoklady na ďalšie vzdelávanie

- materská škola má materiálno-technické možnosti na poskytovanie starostlivosti pre deti od 2 rokovMgr. Jana Ványová

riaditeľ školy

Kontakty

Riaditeľstvo                                                                                                                                                     Adresa Jilemnického 12/5, 018 51 Nová Dubnica

Telefón: 042/4433 002     mobil:0901 700 230

E-mail msjilnd@seznam.cz
Web
https://www.ms-jilemnickeho-nova-dubnica.webnode.sk/

zástupca riaditeľa: Alena Samulová  0901 712 751

Ekonomický úsek                                                                                                                                    Adresa Jilemnického 12/5, 018 51 Nová Dubnica Telefón: 042/4441 790

Školská jedáleň- vedúca  

vedúca: Bc. Jaroslava Jakubeková                                                                                                                    Adresa Jilemnického 12/5, 018 51 Nová Dubnica Telefón: 042/4434 669 (odhlasovanie zo stravy)

Školské zariadenie s právnou subjektivitou s elokovanými pracoviskami, spojené so školskými jedálňami                                                                                                                                                   Počet tried: 7


Elokované pracovisko Komenského sady 59/14                                                                                  Zástupca riaditeľa: Mgr. Mária Straková  0910 400 039

Počet tried: 3                                           

Telefón: 042/44 32 379 ( aj odhlasovanie zo stravy)            E-mail mskomenskehondca@gmail.com   

                


Elokované pracovisko Kukučínova ul. 787/10                                                                                   Zástupca riaditeľa: Mgr. Martina Ježíková Janesová  0910 363 400

 Počet tried: 4                                                                                                                                         Telefón 042/44 32 398 (aj odhlasovanie zo stravy)         E-mail:mskukucinovandca@gmail.com
Skúsení pedagógovia

MŠ P. Jilemnického: 

trieda STONOŽKA:  Bc. Zuzana HOLOTOVÁ PaedDr. Katarína BLIŽNÁKOVÁ 

trieda MOTÝĽ:  Miroslava TKADLECOVÁ, Petra OVEČKOVÁ Dis. Art

trieda LIENKA:  Dominika HRUBÍNOVÁ, Mgr. Romana HOLÍČKOVÁ

trieda VČIELKA: Alena SAMULOVÁ, Viola VRANKOVÁ

trieda SLNIEČKO: Bc. Zdenka ČAMPAIOVÁ, Bc. Iveta KADLEČÍKOVÁ

trieda MACKO: Viera JORDÁNOVÁ, Mgr. Zuzana FULOPOVÁ

trieda ŽABKA: Gabriela DEKANOVÁ, Natália JANEKOVÁ

MŠ  Kukučínova: 

trieda LIIENKA: Marika ÚRBÁNKOVÁ, Zuzana SZONYIOVÁ

trieda SLNIEČKO: Mgr. Martina JEŽÍKOVÁ JANESOVÁ,              Mgr. Lenka TKADLECOVÁ

trieda  RYBKY: Zlatica PAVLOVA,  Janka ČEPELOVÁ

trieda MOTÝLIK:  Mgr. Mária SUCHÁ, 

Mgr. Tatiana KRIŠKOVÁ

MŠ Komenského

Trieda ŽABKY: Tatiana KALIŇAKOVÁ, Erika BAKAIOVÁ    

 Trieda LIENKY: Mgr. Mária STRAKOVÁ, Bc. Kristína HALJAKOVÁ  

 Trieda SOVIČKY: Emília  ĎURIŠKOVÁ, Bc. Terézia TLAPÁKOVÁ


riaditeľ:  Mgr. Jana VÁNYOVÁ


Zamestnanci školského stravovania

MŠ P. Jilemnického: 

Erika PAVLAČKOVÁ, Andrea KOLMANOVÁ, 

Renáta HIPČOVÁ, Martina PAVLAČKOVÁ

MŠ Kukučínova: 

 Renáta HRUBČÍNOVÁ, Lenka PREKOPOVÁ 

Iveta ZEMKOVÁ

MŠ Komenského:

Pavlína SKOKANOVÁ, Andrea MAJBOVÁ

Nepedagogickí zamestnanci

MŠ P. Jilemnického:

Eva TROKANOVÁ

Zuzana ĎURECHOVÁ

Štefan MARUŠINEC

Danka MIKLOVIČOVÁ

Anna ŠKROVÁNKOVÁ

Zuzana TRSŤANOVÁ

Nina VASOVČÁKOVÁ

MŠ Kukučínova:

Anna GRANAČKOVÁ

Darina KUBAŠČÍKOVÁ

Lenka CHOVANCOVÁ

MŠ Komenského:

Miroslava BAKAIOVÁ

Blanka SOKOLÍKOVÁ
Rýchly kontakt

Napíšte nám

Materská škola
P. Jilemnického 12/5 Nová Dubnica, 01851

msjilnd@seznam.cz 

Zavolajte nám

042/4433 002

0901 700 230