Aktuality

VÁŽENÍ RODIČIA!

Riaditeľstvo Materskej školy P. Jilemnického 12/5 Nová Dubnica 01851

si Vás dovoľuje informovať že,

OFICIÁLNY ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

BUDE PREBIEHAŤ V TERMÍNE 

OD 15.4.2019 - DO 15.5.2019

Prosíme o rešpektovanie uvedeného termínu. 

Aktuálnu prihlášku si môžete stiahnuť z našej stránky alebo Vám ju dajú p. učiteľky v materskej škole.


Materská škola elokované pracoviská M. Kukučína a ZŠ J. Kráľa ďakujú firme TESCO Dubnica nad Váhom a pani riaditeľke KUBICOVEJ za spoluprácu. Firma Tesco venovala deťom adventné kalendáre na Mikuláša a mnoho hračiek pod stromček.   SRDEČNE ĎAKUJEME

Milí rodičia! Ďakujeme Vám za podporu v súťaži Tesca: "Vy rozhodujete, my pomáhame". Materská škola vyhrala druhé miesto 600 Eur. Za získané peniaze sa na elokovanom pracovisku M. Kukučína podarilo upraviť školský dvor a vytvoriť senzorický chodníček. Ešte raz Vám za pomoc pri realizovaní projektu Ďakujeme.Počas  šk. roka 2018/2019 pripravila naša materská škola  pre deti množstvo aktivít a akcií: Lesný chodníček,O jablko Novej Dubnice, Zraz bosoriek, Plavecký výcvik, Logopedickú depistáž pre predškolákov, Vystúpenie predškolákov v Domove pre seniorov pri príležitosti Dňa úcty k starším  

Gratulujeme aj našim predškolákom ktorí sa zapojili do výtvarnej súťaže :  "Cementáreň CEMMAC - 90. výročie firmy".  Úspešné deti boli ocenené nielen hodnotnými darmi, ale aj exkurziou do cementárne.