Aktuality

MDD v MŠ - elokované pracoviská M. Kukučína a J. Kráľa

1. jún patrí každoročne všetkým deťom. Tento deň sa v našej MŠ spája so zábavou a dobrou náladou. Okrem sladkého darčeka a divadielka Zo šuflíka zo Žiliny čakalo na deti aj veľké prekvapenie.

3. jún strávili deti dopoludnia netradične. Našu materskú školu navštívili členovia väzenskej stráže- psovodi z ÚVTOS a ÚVU z Ilavy.

Na úvod prezentovali deťom výcvik psov- základné povely. Šikovný psíkovia predviedli hľadanie bomby a ukázali ako zabrániť úniku podozrivej osoby. Na pamiatku sa deti spoločne odfotili so psami a ich psovodmi.

Veľmi pekne ďakujeme členom väzenskej stráže ÚVTOS a ÚVU z Ilavy, že obohatili naše deti o nové zážitky a poznatky


Materská škola, P. Jilemnického 12/5 Nová Dubnica, si uvedomuje aké dôležité je rozvíjať environmentálne kompetencie u detí predškolského veku. Myslieť ekologicky a zodpovedne sa správať k životnému prostrediu je nutné rozvíjať od ranného detstva. Preto sa Materská škola zapojila do grantového programu Trenčianskeho samosprávneho kraja a jej projekt " Záhrada plná poznania" bol podporený v rámci grantového environmentálneho programu Zelené oči, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa.

Projekt získal finančnú podporu vo výške 1785,5 Eur.

Cieľom projektu je vybudovanie environmentálnej edukačnej záhrady v Materskej škole na elokovanom pracovisku M. Kukučína787/10 v Novej Dubnici. Táto záhrada bude rozdelená na niekoľko častí. V prvej časti budú inštalované edukačné informačné tabule, kde sa deti hravou formou naučia o zvieratách, stromoch ale aj odpade. Rozvíjať svoje zmysly budú môcť už existujúcim senzorickým chodníkom a svoje športové výkony porovnajú so zvieratkami na doskočisku. Spoločne s rodičmi vytvoríme v rámci projektu príjemnú oddychovú zónu z paletového nábytku. Koniec našej záhrady budú tvoriť vyvýšené záhony, kde sa deti samé budú učiť vlastným skúmaním, bádaním a prácou ako sa správne starať o rastliny.

Materská škola bude mať pre všetkých predškolákov a deti z elokovaného pracoviska M. Kukučína pripravenú v rámci projektu aj edukačnú aktivitu "Spoznaj a chráň." O tejto aktivite Vás radi poinformujeme po jej zrealizovaní.

Tešíme sa, že aj s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja, rodičov a zamestnancov materskej školy sa nám podarí skvalitniť prostredie našej materskej školy pre deti a vytvoriť im priestor, kde sa budú môcť hrať, zabávať a učiť k láske k životnému prostrediu.

Za všetku pomoc pri realizovaní projektu ďakujeme.

Mgr. Martina Ježíková Janesová 


                                                                          OZNAM

Riaditeľstvo Materskej školy P. Jilemnického 12/5 Nová Dubnica 01851 oznamuje rodičom predškolákov, ktorých stravná jednotka v hodnote 1,20€ na deň je dotovaná zo štátneho rozpočtu, že réžiu v hodnote 0,05€ na deň budú doplácať vždy za odstravovaný polrok teda v júni a decembri príslušného roka. 

VÁŽENÍ RODIČIA!

Riaditeľstvo Materskej školy P. Jilemnického 12/5 Nová Dubnica 01851

si Vás dovoľuje informovať že,

OFICIÁLNY ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

BUDE PREBIEHAŤ V TERMÍNE 

OD 15.4.2019 - DO 15.5.2019

Prosíme o rešpektovanie uvedeného termínu. 

Aktuálnu prihlášku si môžete stiahnuť z našej stránky alebo Vám ju dajú p. učiteľky v materskej škole.


Materská škola elokované pracoviská M. Kukučína a ZŠ J. Kráľa ďakujú firme TESCO Dubnica nad Váhom a pani riaditeľke KUBICOVEJ za spoluprácu. Firma Tesco venovala deťom adventné kalendáre na Mikuláša a mnoho hračiek pod stromček.   SRDEČNE ĎAKUJEMEPočas  šk. roka 2018/2019 pripravila naša materská škola  pre deti množstvo aktivít a akcií: Lesný chodníček,O jablko Novej Dubnice, Zraz bosoriek, Plavecký výcvik, Logopedickú depistáž pre predškolákov, Vystúpenie predškolákov v Domove pre seniorov pri príležitosti Dňa úcty k starším  

Gratulujeme aj našim predškolákom ktorí sa zapojili do výtvarnej súťaže :  "Cementáreň CEMMAC - 90. výročie firmy".  Úspešné deti boli ocenené nielen hodnotnými darmi, ale aj exkurziou do cementárne.