Karneval

Tradičné fašiangové obdobie sme ukončili detským karnevalom. Rodičia pripravili bohaté občerstvenie, pani kuchárky šišky,pani učiteľky súťaže, tombolu, odmeny a veselú zábavu.