Karneval

Tradičné fašiangové obdobie sme oslávili v Materskej škole P. Jilemnického veselým týždňom v maskách. Mš Kukučínova zas oslávila sviatky Karnevalom v Kine Panorex. A radosť sme mali všetci.