Návšteva Knižnice

V mesiaci marec navštívili deti s p. učiteľkami aj Mestskú knižnicu v Novej Dubnici