piesočná animácia

Ďalší z aktivizujúcich prvkov výchovno - vzdelávacieho procesu´, podporujúcich interaktívne vzdelávanie formou zážitkového učenia.